Välkommen till Krokshultsbygden!

Krokshultsbygden är ett levande kulturlandskap där det traditionella sättet att bruka marken fortfarande lever kvar. Med sitt rika och varierade odlingslandskap klassas bygden som riksintresse.

Krokshult ligger i Kristdala socken i Oskarshamns kommun vid den småländska östkusten. Byn ligger cirka tre mil nordväst från Oskarshamn. I bygden finns ett 22 hektar stort naturreservat som består av ett äldre odlingslandskap omkring byn Krokshult med små åkrar och ängs- och hagmarker omgärdade av trägärdesgårdar.

Bygden har bland annat dokumenterats av filmaren och fotografen Peter Gerdehag i dokumentärfilmen Landet som inte längre är från 2012 där familjen Caremalm har filmats under 36 år.

Peter Gerdehag, som 2019 släppte en bok med samma titel, beskriver bygden så här…

”Det är fantastiskt att få följa med de sista människorna av sitt slag som brukar sin jord. Om några år vet man att den här typen av livsstil är borta. Här har tiden stått stilla. Det gamla landskapet är så oföränderligt. Och på gården är det mjölkkornas klocka som bestämmer takten i livet.”

Upplev Småland på 18 km!

Kroxhultsbygdens bylag har iordningställt en vandringsled där du kan uppleva Småland på 18 kilometer genom att vandra genom och njuta av kulturlandskapet med dess gamla slåtterängar, beteshagar med nötkreatur och odlingsmarker vackert inramade av milslånga gärdsgårdar.

Tack vare stöd från Astrid Lindgrens Hembygd har byalaget under 2019 uppdaterat både vandringsleden samt såväl tryckt som digital media.