God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År

Alla tillönskas en god jul och ett gott nytt år. Nästa gång som något händer i Krokshultsgården är den 6 januari, då det är gudstjänst i samarbete med Döderhult församling.
Klockan 14:00. Kaffeservering.
Välkomna