Blomstermålen

På torpet bodde soldaterna för Åsjögle och Hyggelsebo rote. Den siste soldaten, Adolf Fredrik Ekelund antogs 1876, och hans lön var då 2 daler per år. Stället blev öde år 1900. Vid laga skiftet under 1950- och 1960 talet delades torpet upp med nya vägen som gräns och tillhör nu två gårdar. Den uppodlade marken genomgick 2002-03 med EU-stöd en restaurering i form av skogsavverkning, risröjning och stängsling.