Blomstermålen

På torpet bodde soldaterna för Åsjögle och Hyggelsebo rote. Den siste soldaten, Adolf Fredrik Ekelund antogs 1876, och hans lön var då 2 daler per år. Stället blev öde år 1900. Vid laga skiftet under 1950–och 1960 talet delades torpet upp med nya vägen som gräns och tillhör nu två gårdar. Den uppodlade marken genomgick 2002-03 med EU-stöd en restaurering i form av skogsavverkning, risröjning och stängsling.