Tillsammans utvecklar vi Krokshultsbygden

Krokshults byalag startade den 4 april 1997. Den nybildade föreningens verksamhet resulterade i att anslagstavlor sattes upp i byn, att badplatsen underhölls, att skogsbilvägarna skyltades med namn, att studiecirkel ordnades och bidrag lämnades till förbättring av missionshusets kök. Föreningen skaffade sig snart en egen logga och en hemsida.

Den 3 mars 2000 bytte föreningen namn till Kroxhultsbygdens byalag, och både det gamla och nya namnet har föreningen sin historiskt motiverade stavning med x istället för ks.

Byalaget har restaurerat det gamla missionshuset som numera kallas för Krokshultsgården. Samlingslokalen används till byalagets evenemang och aktiviteter och för uthyrning till allt från möten till kalas och bröllopsfester.

Krokshultsgården

Byalagets styrelse

Ordförande: Siv Alge, 070-571 61 56

Vice ordförande: Else-Marie Thunberg, 070-693 73 89

Kassör: Karl-Johan Höckerdal, 076-175 40 41

Ledamot: Henrik Höckerdal, 070-252 26 10

Ledamot: Ingvor Hagman, 070-313 9143

Ledamot: Ing-Marie Svensson 070-604 60 02

Ledamot: Anna Karlsson, 070-2401085

Kontakta byalaget

Skicka e-post till info@krokshultsbygden.se

Bli medlem

Vill du bli medlem i byalaget så sätter du in din medlemsavgift på vårt bankgiro 5232-7533. Det går även bra att betala medlemsavgiften med Swish till byalagets Swishnummer 123 321 42 28.

Medlemsavgift

Familj: 200 kronor (alla som är skrivna på samma adress)

Vuxna: 100 kronor/medlem

Medlemsregister

Det är viktigt att ange alla familjemedlemmar så vi får in alla i vårt medlemsregister. Glöm inte att skriva namn, adress och telefonnummer på inbetalningskortet.

Som medlem i Kroxhultsbygdens byalag får du två gånger per år, vår och höst, ett informationsblad om vad som händer i bygden. Där finns också plats för styrelsen att berätta om sitt arbete.

Byalagets stadgar

Klicka här för att läsa byalagets stadgar!

Vår verksamhet

Teaterns historia