Vandringsledens tre etapper

Krokshultsbygdens vandringsled är sammanlagt 18 km lång. Det tar ungefär fem timmar att gå hela leden men om man önskar så kan man gå en av de tre kortare etapperna.

Vi önskar dig en trevlig vandringstur!

Foto: Ingemar Karlsson

Etapp 1 – 7,4 km

1. Krokshults naturreservat

2. Gammal bygata

3. Naturskogsartad lövskog

4. Hilmas brunn

5. Restaurerad kolarkoja vid Träthult

6. Restaurerad linbastu vid Träthult

7. Bronsåldersgravfältet vid Höckhult

8. Ekskog

9. Grillplats vid Höckhultsjön

Vindskyddet vid grillplatsen

Etapp 2 – 5,8 km

10. Tjärdal vid byn Sund

11. Sundsjön med fågeltorn

12. Odeln, en sent uppodlad åker i skogen

13. Krösåstallarna

14. Ladugård med sköv

15. Ängslada

16. Hönsesten

17. Utsikt mot sjön Snövålen

Smedjan vid Snöversmåla

Etapp 3 – 5,7 km

18. Smedja

19. Här bodde Ossian i backen

20. Resterna av torpet Horvan

21. Restaurerad betesmark vid soldattorpet Blomstermålen

22. Restaurerad kolarkoja

23. Gammal sågplan

24. Gården Lyckeby

25. Slaggvarp, rester från äldre järnframställning

26. Fiskekullen med otrolig utsikt över Krokshults by

27. Torpgrund kallad Backstugutomten

Bygden har en rik flora och fauna. Foto: Ingemar Karlsson

Viktig information

Vandringsleden går bitvis genom beteshagar varför det är viktigt att alltid stänga grindar efter sig. På kartan finns parkeringsmöjligheter utsatta och vi uppskattar om du parkera så att övrig trafik inte hindras (även på skogsvägar).