Välkommen till Krokshultsbygden

Här hittar du ett levande kulturlandskap där det traditionella sättet att bruka marken fortfarande lever kvar. Med det rika och varierade odlingslandskapet klassas bygden som riksintresse.

Krokshult ligger i Kristdala socken i Oskarshamns kommun vid den småländska östkusten. Byn ligger cirka tre mil nordväst från Oskarshamn. I bygden finns ett 22 hektar stort naturreservat som består av ett äldre odlingslandskap omkring byn Krokshult med små åkrar och ängs- och hagmarker omgärdade av trägärdesgårdar.

Bygden har bland annat dokumenterats av filmaren och fotografen Peter Gerdehag i dokumentärfilmen Landet som inte längre är från 2012 där familjen Caremalm har filmats under 36 år. Beskrivningen nedan kommer från Peter Gerdehags bok med samma titel som släpptes 2019.

”Det är fantastiskt att få följa med de sista människorna av sitt slag som brukar sin jord. Om några år vet man att den här typen av livsstil är borta. Här har tiden stått stilla. Det gamla landskapet är så oföränderligt. Och på gården är det mjölkkornas klocka som bestämmer takten i livet.”

Peter Gerdehag i ”Landet som inte längre är”

Krokshultsbygden under 1900-talet