Bronsåldersrösen vid Höckhult

Gravrösen byggdes framförallt under bronsåldern. 1800- 500 före Kristus. Rösena kan innehålla en eller flera gravar. Rösena är oftast runda till formen. Som regel är de placerade på berg så de syntes på långt håll. Rösen finns i nästan hela södra och mellersta Sverige, både i inlandet och vid kusten, samt längs hela Norrlandskusten.

Bronsrösen vid Höckhult