Hönsesten

Gamla själstenar eller gränsstenar hade ofta egna namn. Här vid Hönsesten gick förr tre socknar samman, (Kristdala, Vena och Mörlunda), numera endast de två första. Men fyra hemman möter här fortfarande, Krokshult, Krösås, Snöversmåla och Åsjögle. Vi ber de vandrande att vara försiktiga, så att den gamla gärdsgården inte förstörs.