Kolarkojan vid Träthult

Kolarkojan har fått nytt tak