Odeln

För att få mer åkermark dränerades och odlades gamla mossar upp. Den här gamla mossen kallades för Odeln och odlades troligen upp i slutet av 1800-talet. På många gamla mossodlingar har dikena slammat igen, och de börjar så sakta återgå till mosse igen. På andra har skogen erövrat marken men då har åkerbruket upphört.