Smedjan vid Snöversmåla

I smedjan kunde bonden själv utföra sitt smidesarbete. I byns smedja fanns däremot ofta en smed, som på hel- eller deltid bistod trakten med allt från järnportar och gångjärn till hästskor och dörrlås.