Sundsjöns fågeltorn

Tornet byggdes år 2011 och är beläget på Karl-Johan Höckerdals marker. Här finns den övre delen av Sundsjön. Den nedre delen är idag igenvuxen. Mellan delarna finns ett sund som givit upphov till namnet sjön Sund, vilket anges på äldre karta. Därefter fick även byn namnet Sund, vilket i sin tur gjorde att sjön fick sitt nuvarande namn Sundsjön.
Vid fågeltornet finns en grillplats iordninggjord.