Tallarna i Krösås

Kan du tänka dig att det var någon gång på 1700-talet som de här tallarna stod här som unga plantor. Undra hur landskapet här såg ut då? Även om Krösås är mycket välskött idag, var här förmodligen ännu mer öppet, betat och slaget. Tallarna är makalöst stora. Den grövsta innehåller hel 9 m3sk virke. På Krösås finns flera mycket gamla träd.