Tjärdal vid byn Sund

Trätjära användes för att impregnera och skydda olika slags träkonstruktioner. I första hand segelfartygen som var beroende av tjära både till tackel och tåg till fartygens skrov.