Årsmötet 2020

Vid årsmötet deltog 25 personer, vilket är bra med tanke på Coronaviruset. Styrelsen har samma sammansättning som tidigare.