Inställda aktiviteter

Styrelsen har beslutat att aktiviteterna, Vandringsledens dag, Midsommarfirande, Gudstjänst i samarbete med Döderhults församling och Ängens dag är inställda. Vi ser fram emot att vi kan träffas i höst