Filmvisning

17 oktober hade Krokshultsbygdens byalag tillsammans med Kristdala Hembygdsförening
filmvisning i Krokshultsgården. Ett fyrtital personer gladdes åt filmerna med Hazel och Sten Thunberg
och Ivar Andersson

Ivar Andersson