Föreläsning Permakultur

Eva Ekenberg ger en introduktion till permakultur som odlingsform, och som modell för en hållbar livsstil med naturens ekosystem som förebild. Permakultur bygger på samarbete med naturen, omsorg om människorna och omsorg om jorden. Eva visar också exempel på hur hon tolkat permakulturens olika designprinciper i den egna odlingen

Plats: Krokshultsgården Tid: 17 mars kl 18.30.
Anmälan senast 13 mars via mail till odlingsakademien@alhembygd.se