God fortsättning

Vi har planerat för årsmöte den 29 mars. Hoppas att inte Covid-19 sätter stopp.