Föreläsning Permakultur

Eva Ekenberg ger en introduktion till permakultur som odlingsform, och som modell för en hållbar livsstil med naturens ekosystem som förebild. Permakultur bygger på samarbete med naturen, omsorg om människorna …

Herrarna bjuder in.

Du som är medlem i Krokshultsbygdens byalag, glöm inte att anmäla dig till middagen som Herrarna lagar till den 13:e november. Anmälan till Karl-Johan Höckerdal 076-1754041.

Filmvisning

17 oktober hade Krokshultsbygdens byalag tillsammans med Kristdala Hembygdsförening filmvisning i Krokshultsgården. Ett fyrtital personer gladdes åt filmerna med Hazel och Sten Thunberg och Ivar Andersson

Har du lite tid över?

Krokshultsbygdens byalag bygger helt på ideella krafter. Kanske har du lite tid över och kan tänka dig att vara med och jobba i gänget.Det vi främst behöver är någon som …

Nytt år-ny medlemsavgift.

Det nya året börjar som det gamla slutade med pandemi. Det är osäkert när vi kan ha årsmöte, men vi behöver ha in medlemsavgifterna för 2021.Familj: 200 kronor (alla som är …